Нугалмын хөдөлгөөнт заслын сургалт

"Амин тулгуур багана" НҮТББ-ээс жилд хоёр удаа нугалмын хөдөлгөөнт заслын онол, практик хосолсон сургалтыг тогтмол явуулж байна.

Нугалмын хөдөлгөөнт заслын багш: Б. Мягмарсүрэн, Н.АлтанхундагаСургалтын агуулгаонол практик хосолсон сургалтYour Subtitle Here