Багана нурууны хэлбэр алдагдах гаж хөгжил .

Хэлбэр алдагдах өөрчлөлтөөс хамгийн их тохиолддог тохиолдол нь кифоз, кифосколиоз, сколиоз, хэвийн лордоз өөрчлөгдөх явдал юм. Хэлбэр алдагдсан өөрчлөлтүүдийн үед цээжний орчим болон нуруугаар өвдөх, амьсгалын бэрхшээл, зүрхний хэм алдагдах, аарцгийн хөндийн эрхтнүүдийн архаг өвчлөл зарим үед ажиглагддаг.

Судлаач нарын таамаглалаар хэрэв сэртэнтэй харьцуулахад нугалмын их биеийн дийлэнх хэсэг нугалмын ар хэсэгт байвал эмгэг кифоз үүсэж (бөгтөр ), мөн нугалмын дийлэнх хэсэг нугалмын урд хэсэгт байвал кифоз тэнийж, хавтгай нуруу үүсэх хандлагатай гэж үзжээ. Хажуу байрлалтай шаантаг хэлбэрийн нугалмын гаж хөгжил илэрсэн ихэнх тохиолдолд хажуугийн мурийлт буюу сколиоз үүсдэг болох нь гадаадын эрдэмтпийн судалгааны явцад ажиглагджээ. Харин хэлбэр алдагдах гаж хөгжлийн нэг хэлбэр болох холимог гажилтын жишээ нь кифосколиоз буюу бөгтөр- хажуугийн мурийлт юм. Анагаах ухаанд эдгээр хэлбэр алдагдах өөрчлөлтийг өмнө нь нурууны гаж хөгжил гэж шууд тооцож байгаагүй боловч сүүлийн үед ийм чиг хандлага баримтлах болжээ.